sociores

Profil

Sociores se zaměřuje na zjišťování názorů prostřednictvím on-line dotazníků a poradenství v oblasti sociologického výzkumu a výzkumu trhu.

Online dotazování

  • provozujeme profesionální systém pro online dotazování (CAWI) – službu na principu „zeptejte se sami – vytvořte si vlastní dotazníky“. Více na www.i-dotaznik.cz.
  • realizujeme on-line dotazníková šetření na zakázku s využitím pokročilých funkcionalit www.i-dotaznik.cz.
  • vytváříme a spravujeme online panel(y) respondentů ze zákazníků klienta pro opakované dotazování v průběhu roku.

Výzkumy a konzultace

  • realizujeme výzkumy podle požadavků a možností klienta.
  • poskytujeme konzultace v oblasti sociologického výzkumu a výzkumu hodnocení služeb/spokojenosti klientů.
  • vytvoříme zadání a design výzkumu, doporučíme vhodné metody výzkumu, velikost vzorku apod.
  • zpracujeme analýzy, tabulkové a grafické výstupy.
  • pomáháme zadavatelům veřejných zakázek při definici zadání a parametrů sociologických průzkumů pro výběrová řízení, zastupujeme při jednáních s vybranou agenturou, kontrolujeme realizaci průzkumu a kvalitu výstupů.